طرح کلوب جمع بندی پایه یازدهم جهت آمادگی دانش آموزان برای امتحانات نیمسال دوم بوده و  از اواخر فروردین ماه شروع خواهد شد.