26%
تخفیف
5,400,000 تومان 4,000,000 تومان
26%
تخفیف
4,050,000 تومان 3,000,000 تومان

کلاس جامع سالیانه زبان انگلیسی

  شروع دوره : 8 مهرماه 99 پایان دوره : 19اسفندماه 99

1,200,000 تومان
26%
تخفیف

ریاضی دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

زیست دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

زیست دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

شیمی دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

فیزیک دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

فیزیک دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

1,350,000 تومان 1,000,000 تومان