21%
تخفیف

کلاس جامع سالیانه زبان انگلیسی

  شروع دوره : 8 مهرماه 99 پایان دوره : 19اسفندماه 99

8
1,200,000 تومان 950,000 تومان
26%
تخفیف

ریاضی دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

4
1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

زیست دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

8
1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

شیمی دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

5
1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

فیزیک دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

6
1,350,000 تومان 1,000,000 تومان
26%
تخفیف

فیزیک دهم

این دوره بصورت آنلاین برگزار می شود

0
1,350,000 تومان 1,000,000 تومان