ادبیات فارسی (یازدهم و دوازدهم)

این دوره تا پایان بصورت آنلاین برگزار می شود

1,050,000 تومان
23%
تخفیف

عربی پایه و کنکور استاد محمد واعظی

این دوره بصورت آنلاین خواهد بود

تدریس کامل مباحث عربی دهم،یازدهم،دوازدهم

این کلاس به دانش آموزان یازدهم و دوازدهم پیشنهاد می شود

1,550,000 تومان 1,200,000 تومان