10%
تخفیف

ادبیات فارسی (یازدهم و دوازدهم)

این دوره تا پایان بصورت آنلاین برگزار می شود

1,050,000 تومان 950,000 تومان
17%
تخفیف
3,450,000 تومان 2,850,000 تومان

کلاس جامع سالیانه زبان انگلیسی

  شروع دوره : 8 مهرماه 99 پایان دوره : 19اسفندماه 99

1,200,000 تومان

ریاضی تجربی یازدهم مهندس رفعتی

شروع کلاس تا امکان برگزاری حضوری بصورت آنلاین میباشد

1,350,000 تومان
22%
تخفیف

زیست یازدهم دکتر حسنی

شروع کلاس تا امکان برگزاری حضوری بصورت آنلاین میباشد

1,350,000 تومان
23%
تخفیف

عربی پایه و کنکور استاد محمد واعظی

شروع دوره تا ممکن شدن شرایط حضوری بصورت آنلاین خواهد بود

تدریس کامل مباحث عربی دهم،یازدهم،دوازدهم

این کلاس به دانش آموزان یازدهم و دوازدهم پیشنهاد می شود

1,550,000 تومان 1,200,000 تومان

شیمی یازدهم استاد احرام باف

شروع کلاس تا امکان برگزاری حضوری بصورت آنلاین میباشد

1,350,000 تومان

فیزیک یازدهم استاد بهداروند

شروع کلاس تا امکان برگزاری حضوری بصورت آنلاین میباشد

1,350,000 تومان

فیزیک یازدهم مهندس حسینی

شروع کلاس تا امکان برگزاری حضوری بصورت آنلاین میباشد

1,350,000 تومان