افتخار آفرینان ایران زمین در کنکور سراسری 98

89نفر پزشکی
14نفر دندانپزشکی
10نفر داروسازی
91نفر رشته های مهندسی
افتخارآفرینان ایران زمین