نقش خانواده

شفاف باشید، متفاوت باشید

اولیاو تحصیل  وفرزندان :

تحصیل  در خانواده‌‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد. بعضی از والدین بی‌تفاوتند و خیلی‌ها کاری به فرزندان‌شان ندارند. بعضی‌ها اوضاع و شرایط را تسهیل کرده و امکانات لازم را فراهم می‌آورند. تعدادی از والدین هم حساسیت زیادی به موضوع نشان می‌دهند و سعی می‌کنند این حساسیت را در فرزندان‌شان نیز تقویت کنند. والدینی هم هستند که به دلیل عدم رضایت از نوع فعالیت و تلاش فرزندان‌شان برای کنکور، از اهرم‌های فشار استفاده می‌کنند.

اما مناسب‌ترین روش و بهترین راه‌کارها برای این مسأله، کدام است؟

-اولیا الگوی خوبی باشند . تربیت با حرف درست نمی شود

 • فرزندان ما آن گونه می شوند که ما هستیم نه آنگونه که دوست داریم
 • فرزندان ما مختار هستند و ما حق دخالت و امر و نهی نداریم
 • میتوانیم با افزایش معلومات و دادن آگاهی  ،کمک کنیم انتخاب های بهتری انجام دهند
 • توجه به وضعیت خواب و  تغذیه خانواده
 • توجه به بد غذایی فرزندان به ویژه دختران
 • وضعیت بلوغ و مسایل جنسی و عدم تحرک  فرزندان
 • آگاهی از فشارهای وارد بر فرزندان  وپرخاشگری و کلافکی آنان
 • وضعیت مکان و عادات مطالعه فرزند
 • انتخاب صحیح مدرسه و آمورشگاه و آزمون و مشاور
 • همراهی فرزندان در تحصیل با شرکت در جلسات توجیهی
 • حمایت پنهان فرزندان
 • عدم مقایسه فرزندان و منت گذاری و تهدید و تحقیر  فرزندان
 • توجه به تفریح و مسافرت و واوقات فراغت فرزندان
 • کنترل استرس فرزندان با آگاهی از روش های تربیت فززندان و جلوگیری ازایجاد استرس تخریبی
 • احترام و توجه به علایق و سلایق فرزندان در انتخاب رشته
 • هماهنگی پدرو و مادر بصورت توامان دربرخورد بامسئله تحصیل فرزندان
 • پرهیز از سیاه نمایی و یا تشویق های نامتناسب فرزندان
 • همراهی اولیا با مدرسه و مشاور ومرکز آموزشی