ثبت نام آزمون شبیه ساز نهم،ورودی پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی(دانش آموزان خارج از آموزشگاه)

آزمون شبیه ساز تیزهوشان و نمونه دولتی
ورودی پایه دهم
پنج شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۷
دختران آموزشگاه خیابان ۴ شرقی
پسران آموزشگاه خیابان دو غربی
آزمون برای عموم آزاد است

50.000 تومان
90%
تخفیف

ثبت نام آزمون شبیه ساز نهم،ورودی پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی(دانش آموزان آموزشگاه)

آزمون شبیه ساز تیزهوشان و نمونه دولتی
ورودی پایه دهم
پنج شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۷
دختران آموزشگاه خیابان ۴ شرقی
پسران آموزشگاه خیابان دو غربی
آزمون برای عموم آزاد است

5.000 تومان