آزمون تعیین سطح گروه های مشاوره کنکور 1404 (تاریخ آزمون 8 اردیبهشت)

تذکر مهم» فقط دانش آموزان ورودی دوازدهم سال تحصیلی 1403 مجاز به شرکت در آزمون میباشند

ثبت نام آزمون تعیین سطح مشاوره ایران زمین

ویژه گروه های مشاوره حضوری کنکور ۱۴۰۴ شروع شد

تاریخ برگزاری آزمون شنبه 8  اردیبهشت ١٤٠٣ ساعت 16

مباحث: کل مباحث اختصاصی یازدهم بدون زمین شناسی

هزینه آزمون + کارگاهها ۱۸۰ هزار تومان

_دوجلسه کارگاه مشاوره آنلاین

” آزمون نمره منفی دارد “

مهلت ثبت نام : 18 اسفند الي 31 فروردين١٤٠٣
تعداد سوالات و زمان

رشته تجربی:

ریاضی:۲۰ سوال / ۳۰ دقیقه

زیست : ۳۰سوال / ۳۰ دقیقه

فیزیک: ۲۰ سوال / ۳۰ دقیقه

شیمی: ۲۰ سوال / ۳۰ دقیقه

رشته ریاضی:

حسابان: ۲۰ سوال / ۳۰ دقیقه

هندسه: ۱۰ سوال / ۱5 دقیقه

آمار و احتمال:۱۰ سوال / ۱۵ دقیقه

فیزیک : ۲۰سوال / ۳۰ دقیقه

شیمی :۲۰ سوال / ۳۰ دقیقه

180.000 تومان