30%
تخفیف

آزمون های شبیه ساز کنکور 1401 (دانش آموزان خارج از گروه های مشاوره سالیانه)

 • وبینار توجیهی و معرفی طرح دوشنبه 12 اردیبهشت ساعت 22
 • توجه؛ تهیه و همراه داشتن دفترچه هر آزمون بعهده دانش آموزان میباشد
 • *بر اساس برنامه پیشنهادی برای هر جلسه دفترچه آزمون را تکثیر نموده و همراه خود داشته باشید*
 • محل برگزاری آزمون:
  اهواز-خیابان گلستان،کوی ۲۲ بهمن دانشکده فنی حرفه ای شهید چمران،سالن معراج
 • ساعت آزمون ها ۸ الی ۱۳ صبح میباشد
 • براي دهمين سال گروه مشاوره آموزشگاه ايران زمين برگزار مي كند
 • پوشش کل آزمونهای 97تا 1400 خارج و داخل
 • برگزاری آزمونهای حضوری قلمچی که با سنجش تداخل دارند
 • برگزاری آزمون در حوزه رسمی برگزاری کنکور سراسری 5 سال اخیر
 • منظم ترین و کاملترین و نزدیکترین شرایط برگزاری به کنکور سراسری
 • بهمراه 5 جلسه مشاوره هنر آزمون دادن در طول دوره شبیه سازی
 • ارائه پيك مشاور در هرجلسه شبيه سازي شامل مقالات كاربردي هنر آزمون دادن
420.000 تومان
30%
تخفیف

آزمون های شبیه ساز کنکور 1401( ثبت نام دانش آموزان سالیانه مشاوره 1400-1401 ایران زمین)

 • (ثبت نام ویژه دانش آموزان گروه های مشاوره سالیانه در آموزشگاه ایران زمین)
 • وبینار توجیهی و معرفی طرح دوشنبه 12 اردیبهشت ساعت 22
 • توجه؛ تهیه و همراه داشتن دفترچه هر آزمون بعهده دانش آموزان میباشد
 • *بر اساس برنامه پیشنهادی برای هر جلسه دفترچه آزمون را تهیه نموده و همراه خود داشته باشید*
 • محل برگزاری آزمون:
  اهواز-خیابان گلستان،کوی ۲۲ بهمن دانشکده فنی حرفه ای شهید چمران،سالن معراج
 • ساعت آزمون ها ۸ الی ۱۳ صبح میباشد
 • براي دهمين سال گروه مشاوره آموزشگاه ايران زمين برگزار مي كند
 • پوشش کل آزمونهای 97تا 1400 خارج و داخل
 • برگزاری آزمونهای حضوری قلمچی که با سنجش تداخل دارند
 • برگزاری آزمون در حوزه رسمی برگزاری کنکور سراسری 5 سال اخیر
 • منظم ترین و کاملترین و نزدیکترین شرایط برگزاری به کنکور سراسری
 • بهمراه 5 جلسه مشاوره هنر آزمون دادن در طول دوره شبیه سازی
 • ارائه پيك مشاور در هرجلسه شبيه سازي شامل مقالات كاربردي هنر آزمون دادن
210.000 تومان