21%
تخفیف

نکته و تست آنلاین شیمی استاد اسماعیلی

این دوره شامل جمع بندی کامل دهم ،یازدهم و دوازدهم می‌باشد.

این کلاس در روزهای یکشنبه ساعت 18:30-15:30 می‌باشد. شروع کلاس از 6اسفند.

2.200.000 تومان
21%
تخفیف

نکته و تست آنلاین فیزیک کنکور 1403 استاد میرحسینی

این دوره شامل جمع بندی کامل دهم ،یازدهم و دوازدهم می‌باشد. این کلاس در روزهای سه‌شنبه ساعت 22:00-19:00 می‌باشد. شروع کلاس از 1اسفند.

2.200.000 تومان