کلاس جامع سالیانه فیزیک دوازدهم کنکور 1401مهندس امیر میرحسینی

 

  • این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود (تدریس قسمت دوازدهم کلاس کنکور استاد میرحسینی)
  • این دوره بصورت آنلاین از استودیو تهران برگزار خواهد شد
  • تکالیف مرتب هفتگی و ارتباط با استاد و آزمون های منظم و در صورت امکان (آزمون حضوری)،کم بودن محسوس جمعیت این کلاس در مقایسه با دورهای مشابه موسسات آنلاین از ویژگیهای این کلاس می باشد
1.650.000 تومان

کلاس جامع سالیانه حسابان و ریاضی تجربی کنکوری مهندس مجید رفعتی

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه ریاضی و حسابان پایه دوازدهم

حداقل 105 ساعت و هر هفته 3 ساعت زمان کلاس می باشد

مدرس مجید رفعتی
مشخصات کلاس:
_برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در پخش و کاملا زنده و تعاملی همانند کلاس های حضوری، اشتراک تصویر استاد و تخته همزمان
_رعایت اصول و استانداردهای آموزش در تعداد دانش آموزان ثبت نامی در هر کلاس و متناسب با کلاس های جمعیتی حضوری
_چت فعال با هدف ارتباط راحت میان دانش آموز و استاد و پاسخگویی به سوالات و درخواست های ضروری دانش آموز
پنل كاربري مجهز با امکانات متنوع:
-امكان دسترسي به ویدیوی آفلاين  جلسات برگزار شده.
-برگزاري آزمون هاي آنلاین با توجه به  طرح درس مباحث و آزمون های آزمایشی
-ويژگي امكان درخواست برگزاري آزمون تعيين سطح و مبحثي انفرادي توسط دانش آموز با انتخاب روز ،ساعت،زمان،مبحث درس براي آمادگي بيشتر
-پيام رسان داخلی بدون مشخص شدن شماره تماس دانش آموزان جهت ارتباط با اساتيد،پرسنل و گروه هاي همكلاسي و تبادل تکالیف و فایل و محتوای آموزشی
-مجهز به سه پلتفورم پرمخاطب برگزاري كلاس آنلاين (اسكاي روم ، بيگ بلو باتن،ادوبي كانكت ) به منظور تغيير پلتفورم برگزاري كلاس در كوتاه ترين زمان در شرايط اختلال هاي بلند مدت اسكاي روم
2.050.000 تومان

کلاس جامع سالیانه شیمی کنکور1401 استاد احرام باف

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه شیمی کنکور مدرس  احرام باف مشخصات کلاس: _برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری…

2.000.000 تومان

کلاس جامع سالیانه زیست کنکور1401 دکتر احمد حسنی

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه فیزیک یازدهم مدرس علیرضا حسینی مشخصات کلاس: _برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری…

2.050.000 تومان

کلاس غیر حضوری جامع سالیانه فیزیک کنکور استاد علیرضا حسینی

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه فیزیک کنکور

مدرس علیرضا حسینی

مشخصات کلاس:
_برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در پخش و کاملا زنده و تعاملی همانند کلاس های حضوری، اشتراک تصویر استاد و تخته همزمان
_رعایت اصول و استانداردهای آموزش در تعداد دانش آموزان ثبت نامی در هر کلاس و متناسب با کلاس های جمعیتی حضوری
پنل كاربري مجهز با امکانات متنوع:
-امكان دسترسي به ویدیوی آفلاين  جلسات برگزار شده.
-برگزاري آزمون هاي آنلاین با توجه به مباحث تدریس شده و آزمون های آزمایشی
-ويژگي امكان درخواست برگزاري آزمون تعيين سطح و مبحثي انفرادي توسط دانش آموز با انتخاب روز ،ساعت،زمان،مبحث درس براي آمادگي بيشتر
-پيام رسان داخلی بدون مشخص شدن شماره تماس دانش آموزان جهت ارتباط با اساتيد،پرسنل و گروه هاي همكلاسي و تبادل تکالیف و فایل و محتوای آموزشی
-مجهز به سه پلتفورم پرمخاطب برگزاري كلاس آنلاين (اسكاي روم،بيگ بلو باتن،ادوبي كانکت) و تغيير پلتفورم برگزاري كلاس در كوتاه ترين زمان در شرايط اختلال هاي بلند مدت اسكاي روم

2.000.000 تومان

کلاس جامع سالیانه شیمی کنکور 1401 استاد رحمانی

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه شیمی کنکور1401 مدرس رحمانی مشخصات کلاس: _برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در…

2.000.000 تومان

کلاس هندسه و گسسته کنکور 1401مهندس سعیدی زاد

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه هندسه و گسسته کنکور1401
مدرس علی سعیدی زاد
مشخصات کلاس:
_برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در پخش و کاملا زنده و تعاملی همانند کلاس های حضوری، اشتراک تصویر استاد و تخته همزمان
_رعایت اصول و استانداردهای آموزش در تعداد دانش آموزان ثبت نامی در هر کلاس و متناسب با کلاس های جمعیتی حضوری
_چت فعال با هدف ارتباط راحت میان دانش آموز و استاد و پاسخگویی به سوالات و درخواست های ضروری دانش آموز
پنل كاربري مجهز:
-امكان دسترسي به ویدیوی آفلاين جلسات برگزار شده.
-برگزاري آزمون هاي آنلاین با توجه به طرح درس مباحث و آزمون های آزمایشی
-ويژگي امكان درخواست برگزاري آزمون تعيين سطح و مبحثي انفرادي توسط دانش آموز با انتخاب روز ،ساعت،زمان،مبحث درس براي آمادگي بيشتر
-پيام رسان داخلی بدون رویت شماره تماس دانش آموز جهت ارتباط با اساتيد،پرسنل و گروه هاي همكلاسي و تبادل تکالیف
-مجهز به سه پلتفورم پرمخاطب برگزاري كلاس آنلاين (اسكاي روم،بيگ بلوباتن،ادوبي كانكت) امکان تغيير پلتفورم برگزاري كلاس در كوتاه ترین زمان به هنگام اختلال بلند مدت اسکای روم

2.050.000 تومان

کلاس هندسه و گسسته دوازدهم کنکور 1401مهندس ایزدپناه

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه هندسه و گسسته کنکور1401
مدرس احسان ایزدپناه
مشخصات کلاس:
_برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در پخش و کاملا زنده و تعاملی همانند کلاس های حضوری، اشتراک تصویر استاد و تخته همزمان
_رعایت اصول و استانداردهای آموزش در تعداد دانش آموزان ثبت نامی در هر کلاس و متناسب با کلاس های جمعیتی حضوری
_چت فعال با هدف ارتباط راحت میان دانش آموز و استاد و پاسخگویی به سوالات و درخواست های ضروری دانش آموز
پنل كاربري مجهز:
-امكان دسترسي به ویدیوی آفلاين جلسات برگزار شده.
-برگزاري آزمون هاي آنلاین با توجه به طرح درس مباحث و آزمون های آزمایشی
-ويژگي امكان درخواست برگزاري آزمون تعيين سطح و مبحثي انفرادي توسط دانش آموز با انتخاب روز ،ساعت،زمان،مبحث درس براي آمادگي بيشتر
-پيام رسان داخلی بدون رویت شماره تماس دانش آموز جهت ارتباط با اساتيد،پرسنل و گروه هاي همكلاسي و تبادل تکالیف
-مجهز به سه پلتفورم پرمخاطب برگزاري كلاس آنلاين (اسكاي روم،بيگ بلوباتن،ادوبي كانكت) امکان تغيير پلتفورم برگزاري كلاس در كوتاه ترین زمان به هنگام اختلال بلند مدت اسکای روم

2.250.000 تومان

حسابان و ریاضیات کنکوری مهندس احسان ایزدپناه

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه ریاضی و حسابان پایه دوازدهم

حداقل 105 ساعت و هر هفته 3 ساعت زمان کلاس می باشد

مدرس احسان ایزدپناه
مشخصات کلاس:
_برگزاری کلاس های آنلاین بدون تاخیر گذاری در پخش و کاملا زنده و تعاملی همانند کلاس های حضوری، اشتراک تصویر استاد و تخته همزمان
_رعایت اصول و استانداردهای آموزش در تعداد دانش آموزان ثبت نامی در هر کلاس و متناسب با کلاس های جمعیتی حضوری
_چت فعال با هدف ارتباط راحت میان دانش آموز و استاد و پاسخگویی به سوالات و درخواست های ضروری دانش آموز
پنل كاربري مجهز با امکانات متنوع:
-امكان دسترسي به ویدیوی آفلاين  جلسات برگزار شده.
-برگزاري آزمون هاي آنلاین با توجه به  طرح درس مباحث و آزمون های آزمایشی
-ويژهگي امكان درخواست برگزاري آزمون تعيين سطح و مبحثي انفرادي توسط دانش آموز با انتخاب روز ،ساعت،زمان،مبحث درس براي آمادگي بيشتر
-پيام رسان داخلی بدون مشخص شدن شماره تماس دانش آموزان جهت ارتباط با اساتيد،پرسنل و گروه هاي همكلاسي و تبادل تکالیف و فایل و محتوای آموزشی
-مجهز به سه پلتفورم پرمخاطب برگزاري كلاس آنلاين (اسكاي روم ، بيگ بلو باتن،ادوبي كانكت ) به منظور تغيير پلتفورم برگزاري كلاس در كوتاه ترين زمان در شرايط اختلال هاي بلند مدت اسكاي روم
2.050.000 تومان

کلاس جامع سالیانه فیزیک کنکور 1401مهندس امیر میرحسینی

 

  • این دوره بصورت آنلاین از استودیو تهران برگزار خواهد شد
  • تکالیف مرتب هفتگی و ارتباط با استاد و آزمون های منظم و در صورت امکان (آزمون حضوری)،کم بودن محسوس جمعیت این کلاس در مقایسه با دورهای مشابه موسسات آنلاین از ویژگیهای این کلاس می باشد
2.050.000 تومان

کلاس غیرحضوری جامع سالیانه زبان انگلیسی (دهم،یازدهم،دوازدهم) كنكور ١٤٠١

ثبت نام در کلاس غیرحضوری(آنلاین)جامع سالیانه زبان انگلیسی (دهم،یازدهم،دوازدهم) كنكور ١٤٠١ مدرس مهندس روزبه شهلایی مقدم مشخصات کلاس: _برگزاری کلاس…

1.350.000 تومان