دانش آموخته پزشکی دانشگاه تهران

مدرس سباوش کیانپور رتبه 9 کشوری کنکور 98 و ده ها رتبه برتر دو رقمی و سه رقمی سه سال اخیر در اهواز

سابقه تدریس در مراکز آموزشی:
ایران زمین اهواز،مدرس مدارس علامه حلی و فرزانگان
آموزشگاه پورسینا و کوثر دانش ومولف کلاس های آنلاین سنجش و دیسون و استاد پروازی شهر های اهواز تبریز شیراز و..