مدرس زبان انگليسي كنكورو برگزاري بزرگترين همايش هاي زبان انگليسي در كشور از سال ٧٦
رتبه ١ كنكور سال ٧٦،مولف پرفروش ترين كتاب هاي و DVD هاي كنكور با ٢٣ سال سابقه
تاليفات؛زبان انگليسي جامع كنكور -زبان يازدهم-درك متن به زبان ساده ،انتشارات مبتکران و چندین عنوان کتاب دیگر….