38%
تخفیف

جمع بندی فیزیک نهم ویژه آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس خاص

 • شروع دوره 20 اردیبهشت 1401
 • مدت دوره 10 ساعت
 • مدرس: خانم لیموچی
 • سه شنبه و جمعه ساعت 20 الی 22
250.000 تومان
33%
تخفیف

جمع بندی ادبیات نهم ویژه آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس خاص

 • شروع دوره 21 اردیبهشت 1401
 • مدت دوره 6 ساعت
 • مدرس: خانم آقاامیری
 • چهارشنبه ها ساعت 18 الی 20
200.000 تومان
33%
تخفیف

جمع بندی زیست نهم ویژه آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس خاص

 • شروع دوره 22  اردیبهشت 1401
 • مدت دوره 6 ساعت
 • مدرس: خانم رحیمی فر
 • پنجشنبه ها ساعت 17 الی 19
200.000 تومان
33%
تخفیف

جمع بندی شیمی نهم ویژه آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس خاص

 • شروع دوره 18 اردیبهشت 1401
 • مدت دوره 6 ساعت
 • مدرس: خانم یزدانی
 • یکشنبه ها ساعت 17 الی 19
200.000 تومان
25%
تخفیف

جمع بندی ریاضی نهم ویژه آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس خاص

 • شروع دوره 17 اردیبهشت 1401
 • مدت دوره 10 ساعت
 • مدرس: خانم موسوی
 • شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 20 الی 22
300.000 تومان